ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا
+98 21 88103638     ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا
+98 21 88103656  


قابلیتها و توانمندیهای ماموت تلکا

قابلیتها و توانمدیهای ماموت تلکا

شناسایی و طراحی محل سایت در حوزه معماری، سازه ساختمانی، تأسیسات برق و مکانیکی، کسب نموده است که برخی از این توانمندیها مربوط به ارائه خدمات سرویس و نگهداری از سایت‌های مخابراتی می‌باشد.


در زیر برخی از قابلیت‌های ماموت تلکا به اختصار بیان شده است. شناسایی محل سایت؛
طراحی سایت در زمینه معماری، سازه ساختمانی، تأسیسات برق و مکانیکی؛
اجرای سازه و تولید شلترهای پیش ساخته و دکل های مربوطه؛
نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی، مکانیکی و تجهیزات مخابراتی؛
مدیریت پروژه و نظارت بر عملیات ساختمانی؛
راه اندازی کلیه سایت های BTS، BSC، MSC و آماده سازی جهت بهره برداری؛
ارائه خدمات سرویس و نگهداری سایت های مخابراتی و تأسیسات ساختمانی به صورت 24 ساعته؛
ارائه آموزش های تخصصی؛
کليه حقوق اين سايت متعلق به ماموت تلکا می‌باشد.       Copyright © 2009 - 2016 MammutTeleca.com