ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا
+98 21 88103638     ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا


استخدام در ماموت تلکا

  • ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا
  • ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا
  • ماموت تلکا,ماموت,تلکا,دکل مخابراتی ماموت تلکا,شلتر ماموت تلکا,سایت خود اسقرار ماموت تلکا,مرکز انرژی ماموت تلکا,مرکز داده ماموت تلکا

استخدام در ماموت تلکا

شرایط عمومی استخدام در ماموت تلکا


* معتقد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور
* التزام به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
* رعايت شئونات اسلامي و حجاب در محيط كار
* نداشتن سابقه همكاري و عضويت در ساير گروه هاي غير قانوني
* نداشتن اعتياد به مواد مخدر
* نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اشتهار به موارد غير اخلاقي
* نداشتن منع استخدامي از نظر خدمت وظيفه عمومي
* نداشتن تعهد خدمت و رابطه استخدامي در ساير شركت ها و موسسات
* برخورداري از سلامت جسماني براي انجام وظايف محوله با توجه به شغل استخدامي مورد
پست الکترونیک : info@mammutteleca.com
فایل رزومه


کليه حقوق اين سايت متعلق به ماموت تلکا می‌باشد.       Copyright © 2009 - 2016 MammutTeleca.com